Çevre Düzenleme Birimi

YILLIK BAKIM

Yıllık Bakım
Çevre Düzenleme Birimi olarak görev yapmaya devam etmekteyiz
.

FALİYET ALANLARI
1-
Her yıl uygulanacak plan ve projeleri kapsayan faaliyet raporlarını çalışma mevsiminden önce hazırlamak.
2- Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasında gerek duyulan malzeme ,araç ve gereçlerin ilgili birimlerle ortak olarak temininin sağlanması.
3- Çevre düzenleme ile ilgili sorunları ele alarak geliştirilmesi ve sonuca ulaşılması için çalışmalar yapılması ve çözüm önerileri üretilmesi
4- Çalışmaların yürütülmesinde öncelikleri ve uyulacak sistemin saptanması ve öneriler geliştirilmesi.
5- Çevre düzenleme bitkilendirme çalışmalarının dışında kış aylarında karla mücadele,kapalı yolların açılması çalışmaları.
6- Çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmalarının dışında menfezlerin yağmur sularıyla kapanması durumunda bunların birimimiz tarafından açılması.
7- Çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmalarının dışında orman yangın yollarının temizlenmesi,bakımı.
8- Çevre düzenleme ve bitkilendirme çalışmalarının dışında küçük çapta yol tamiratları.
9- Üniversite yerleşkelerinde bakım ve ağaçlandırma çalışmaları.
10- Yakın çevre peyzaj çalışmaları;Üniversitemizin yerleşkesi genelinde ortak yeşil alanlar ile bina yakın çevrelerindeki yeşil alanlarda, yıllık periyodik bakımların yapılması,çim alanlarının biçilmesi,sulama ,gübreleme ve havalandırma çalışmaları,çim alanlarındaki her türlü onarımın yapılması,entomolojik ve fitopatolojik bitkisel zararlılara karşı mücadele ve yeni peyzaj düzenlemelerinin projelendirilerek yapılması, birimimiz tarafından belli bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi.

11- Periyodik bakım faaliyetlerinin yapılması;Yeşil alanlarda sürekliliğin sağlanabilmesi için periyodik bakım çalışmalarının uygulaması zorunludur.Özellikle toplumsal kullanıma açık yeşil alanlarda ,birkaç yıl üst üste yeteri kadar bakımın yapılmaması,yer örtücüler,ağaçlar ve çalıların tanınamaz hal almasına ,kurumasına sebep olabilir. Düzenli olarak estetik ve fonksiyonel budamaların yapılaması,toprakta zamanla azalan makro ve mikro bitki besin maddelerinin organik ve kimyasal gübre olarak takviye edilmesi,bitkinin ihtiyacı kadar ve düzenli olarak sulanması ve zamanında yapılacak ilaçlamaların sonucunda yoğun kullanıma dayanıklı ve sağlıklı bitkilerden oluşan mekanlar ancak elde edilebilir.

Yıllık periyodik faaliyetlerimiz;

 a-)
Ağaç,ağaççık ve çalılarda estetik ve fonksiyonel budamalar yapılması.
 b-) Mevsimlik ve çok yıllık çiçek üretimi,parterlere dikimi ve bakımı.
 c-) Yeşil alanların ve refüjlerin sulanması.
 d-) Çim biçme makineleri ile çimlerin biçilmesi.
 e-) Tırpan ile çim ,çayır ve kaba otların biçimi.
 f-) Nakil ağaçların periyodik olarak sulanması,organik ve inorganik gübre verilmesi.
 g-) Tüm yeşil alanlara kış gübresi ( çiftlik gübresi) ve kimyasal gübre verilmesi.
 h-) Entomolojik ve fitopatolojik bitki zararlılarına karşı mücadele yapılması.

12-Genel sekreterlik ve amirlerimizin isteği ve bilgisi doğrultusunda kazı ve dolgu çalışmalarının yapılması.