Tortum Meslek Yüksekokulu

YÖNETİM ORGANLARI

YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU, Müdür

Prof. Dr. Esin GÜVEN, Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BAYRAKÇEKEN,  Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KARAGÖL, Üye
 
Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ, Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Elçin ERCİŞ, Müdür Yardımcısı

Abdurrahman ŞUVA, Raportör (M.Y.O. Sekreteri)