Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKARACA (Başkan-Veteriner Fakültesi)
Prof. Dr. Hakan USLU (Üye-Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Taşkın GÜRBÜZ (Üye- Diş Hekimliği Fakültesi)  
Doç. Dr. Erol AKPINAR (Üye- Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. M. Sinan AKTAŞ (Üye-Veteriner Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Rukiye SEVİNÇ ÖZAKAR (Üye- Eczacılık Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN (Üye-Hemşirelik Fakültesi)