Horasan Meslek Yüksekokulu

YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİK- YÖNERGE -UYGULAMA ESASLARI

1-Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik içinTIKLAYINIZ

2-Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

3-Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik içinTIKLAYINIZ

4-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği için (Yeni) TIKLAYINIZ

5-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik içinTIKLAYINIZ

6-Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği içinTIKLAYINIZ

7-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği içinTIKLAYINIZ

8-Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni) içinTIKLAYINIZ

9-Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski) (a) için TIKLAYINIZ

10-Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Eski) (b) için TIKLAYINIZ

11-Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Uygulama Esasları  içinTIKLAYINIZ

12-Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği içinTIKLAYINIZ

13-Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği içinTIKLAYINIZ

14-Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

15-Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

16-Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

17-Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

18-Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim Uygulama EsaslarıTIKLAYINIZ

19-Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları (lisans) içinTIKLAYINIZ

20- Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları (Ön Lisans) içinTIKLAYINIZ

21- Atatürk Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi içinTIKLAYINIZ

22-Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi içinTIKLAYINIZ

23-Atatürk Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemler Yönergesi içinTIKLAYINIZ

24-Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

25- Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ 

26-Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Öğrenim Veren Enstitülerde Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Ve Kabul Uygulama Esasları içinTIKLAYINIZ

27-Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliği için (Yeni)TIKLAYINIZ

28-Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları LLP / Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Uygulama Esasları İçin TIKLAYINIZ