Tortum Meslek Yüksekokulu

ÖĞRENCİ İŞLERİ

YÖNETMELİKLER, YÖNERGELER VE UYGULAMA ESASLARI

YÖNETMELİKLER
 Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 
Atatürk Üniversitesi Ön lisans Ve Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (eski)
Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi apılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim kurumları Öğrenci disiplin yönetmeliğiTIKLAYINIZ
 

 

YÖNERGELER-UYGULAMA ESASLARI
Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi  Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Llp / Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı Ve Yandal Programı Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Öğrenci  Danışmanlık Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve Kabul İşlemleri Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi
Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi