Coğrafya

YRD.DOÇ.DR.GÜNAY KAYA, ARAZİ ÇALIŞMALARI

Yürütmekte olduğum Arazi çalışmaları II dersinin içeriği gereği, teorik derslerde işlenen konuların arazi çalışmalarıyla pekiştirilmesine yönelik olarak ; 23-24 Mart 2013 tarihinde Üçüncü sınıf birinci öğretim öğrencileriyle, 30-31 Mart 2013  tarihinde de üçüncü sınıf ikinci öğrenim öğrencileriyle Tortum gölü ve Tortum şelalesi, Yusufeli ilçe Merkezi, Deriner Barajı- Borçka Barajı,  Batum-Rize-Uzungöl Rekreasyon alanı ve Altındere milli parkını kapsayan güzergahta coğrafi gözlemler  yapılmıştır. Batum’a geçilerek Dünyanın ikinci büyük botanik bahçecinde bitki türlerine yönelik incelemeler yapıldı. Arazi çalışmasına çıkılmadan dört hafta önce Öğrencilerin konuları belirlenmiş  güzergah boyunca  da sunumlar yapılmıştır. Bu ekskürsiyonla  jeomorfolojik birimlerin incelenmesi rekreasyon alanlarının tanıtılması, bölgesel farklılıkların beşeri ve iktisadi yapıya etkisinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır.. Ayrıca güzergahta yer alan deriner barajının fonksiyonları ve teknik özellikleri ile ilgili baraj mühendislerinden bilgi alınmıştır.  Öğrencilerin sunumlarına ilişkin dosyalar 22 Nisan 2013 tarihinde değerlendirilecektir.