İletişim Fakültesi

YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAM KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye : Arş. Gör. Aslı KÖSEOĞLU

Üye : Arş. Gör. Semra KOTAN

Üye : Arş. Gör. Samet CANDAR