Coğrafya

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

Prof.Dr. İbrahim KOPAR danışmanlığında Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek LisansÖğrencisi İmren KUŞCU “Erzurum İlininDepremselliği ve İl Merkezindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Depreme Duyarlılığı”konulu yüksek lisans tezini başarıyla savunarak Bilim Uzmanı derecesi almıştır.