Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Öğrenciler

YÜKSEK ONUR VE ONUR ÖĞRENCİLERİMİZ (2018)

Fakültemiz 2017-2018 Akademik Yılı Yüksek Onur- Onur Öğrencilerinin listesi ekte yayımlanmıştır.