Oltu Meslek Yüksekokulu

Yönetim Organları

YÜKSEKOKUL KURULU

YÜKSEKOKUL KURULU

İSİM LİSTESİ

İDARİ GÖREVİ


Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT

Müdür

Başkan

Öğr. Gör. Yusuf KALIN

Müdür Yardımcısı

Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan V.

Üye

Öğr. Gör. Yunus ZOZİK

Müdür Yardımcısı

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serap AÇIK

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Cihat ÖZDEMİR

Gıda İşleme Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇİL

El Sanatları  Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Mualla ÇİL

Ormancılık Bölüm Başkanı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATMACA

Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkan V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Haydar KILIÇ

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V.

Üye

Öğr. Gör. Sait TAŞCİ

İnşaat Bölüm Başkan V.

Üye

Öğr. Gör. Hakan HAS

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı V.

Üye

Öğr. Gör. Kadir OKŞAŞ

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Merve KUŞOĞLU

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Efsun ERSOY

Tasarım Bölüm Başkan V.

Üye

Öğr. Gör. Yunus ZOZİK

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.

Üye

Ali ZİYREK

Meslek Yüksekokul Sekreteri

Raportör