Atatürk Üniversitesi

YURTDIŞINDAN VE YURTİÇİNDEN KATILAN 93 ÜNİVERSİTE ESRUC KONSORSİYUMU’NU KURDU

Atatürk Üniversitesi öncülük etti ve 24 ülke üniversitesiyle birlikte Türk üniversitelerinin de katılımıyla 93 üniversite ESRUC Konsorsiyumu’nu kurdu.

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Toplantısı (ESRUC) sona erdi. İkinci Avrasya İpek Yolu Üniversitelerin Kongre Ortak Deklarasyonu da yayınlandı. Katılımcı üniversiteler somut işbirliği yapma kararı aldılar. Katılımcı üniversitelerin ortak iradesiyle oluşturulan ESRUC Konsorsiyumu, oluşumun kurumsal yapısı olarak görev yapacak.

Yayınlanan sonuç bildirisinde yer alan bilgilere göre, 3-6 Haziran 2011 tarihinde Erzurum`da Toplanan 2. Avrasya İpek yolu Üniversiteleri toplantısına 24 ülke, 93 üniversite ve 141 üniversite rektörü ve üst düzey yetkilisi katıldı. Avrasya İpek yolu Üniversiteleri toplantısına geçen yıl 18 ülkeden 59 üniversite katılmıştı.

Toplantıda, kurumsal ve akademik özgürlük, uluslararasılaşma ve sosyal ilişkilerde yükseköğretimin rolünün ne olması gerektiği, yüksek öğretimdeki sorunlar ve bunların nasıl aşılabileceği, üniversitelerin yapacağı uluslararası işbirliği, küreselleşme olgusu karşısında Avrasya Üniversitelerinin rolü, yükseköğretimdeki reformların önemi, yüksek öğretim kurumlarında yönetim, model olma özelliğine sahip modern üniversite kavramı gibi, çeşitli konular ele alındı.

Öne çıkan başlıklar üzerinde bilimsel, ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerden çeşitli analizler yapıldı. Yapılan tespitler ve ortaya konulan hedefleri gerçekleştirmek amacıyla da ESRUC Konsorsiyumu kuruldu.

ESRUC Konsorsiyumu Başkanlığını Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Genel Sekreterliğini yine Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen üstlendi. İtalya Padua Üniversitesi Prof. Dr. Alessandro Martın, Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi’nden Prof.Dr. Mümtaz Ahmad, Moğolistan Milli Üniversitesi’nden Prof.Dr. Timur-Ochir Sanjberg, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asilbek Aydaralıev, Azerbaycan Turizm Enstitüsü’nden Prof. Dr. Cafer Caferov, Malezya Putra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mohd Salih Cafer, Tiflis Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zurab Vadachkorıa ise ESRUC Konsorsiyumu üyeliğine seçildiler.

ESRUC Konsorsiyumu öncelikle üye üniversiteler arasında aktif bir internet ağı kuracak ve bu ağ üzerinden üniversiteler bilgi alışverişi ve diğer bağlantılarını gerçekleştirecekler. Bu yolla bilgi paylaşımı, müfredat konusunda ortak bir program gerçekleştirilmesi de sağlanacak.

ESRUC Konsorsiyumu üniversiteleri, bireysel ve kolektif sorumluluk çerçevesinde birlikte hareket ederek yükseköğretim kurumları arasında öğretim üyeleri ve öğrenci değişim programları ve ortak projelere imza atılacak. Entelektüel ve bilimsel işbirliğini en üst düzeye çıkarılacak. Model bir işbirliği ve üniversite kavramına ulaşmak konsorsiyumun bir diğer amacı olarak ortaya çıktı.

Değerlendirme toplantısı

2. Avrasya İpek yolu Üniversiteleri Toplantısı (ESRUC)’un son oturumda konuşan Prof. Dr. Ahmet Tarık Kemal, Prof. Dr. Muhammed Salih Cafer, Prof. Dr. Mumtaz Ahmed, Prof. Dr. Alessandro Martın, Prof. Dr. Tumur Ochir Sanjbegz, Prof. Dr. Ahmet Saniç, Prof. Dr. Ahmed El Moussaouı, Prof. Dr. Sait Çelik, Prof. Dr. İsa Habibaylı, Prof. Dr. Vladyslava Demetska ve Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen toplantıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptılar.

Konuşmacılar, bu yıl ikincisi yapılan tarihi ipek yolu üzerindeki üniversitelerin aralarında kalıcı bir sekretaryaya kavuşmasının önemini vurguladılar. Toplantının üçüncüsüne de Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliği yapacak olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. 2012 yılındaki toplantıda Konsorsiyum üniversitelerinin, ortaya konulan hedefler doğrultusunda yaptıklarını bir raporla toplantıya sunmaları istendi. Üniversitelerin Uluslararasılaşması bakımından toplantının öncü ve motive edici bir rol oynadığı vurgulandı. İpek yolu üniversitelerinin milli değerleri koruyarak Avrupa ağırlıklı Asya değerlerini kabul eden bir anlaşıyla hareket etmesi istendi. İşbirliğinin bilimsel faaliyetleri artırması gerektiği, sosyal ve kültürel yönden sonuçlar ortaya konulması istendi. Sadelik, mesuliyet, uzak görüşlülük ve ortak faaliyetlerle çalışılması ve ESRUC’un tüm dünyaya ilan edilmesinin sorumluluğunun ve sevincinin yerine getirilmesi istendi.

Koçak, teşekkür etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Avrasya İpek yolu Üniversiteleri toplantısının ikincisini de başarıyla tamamlamış olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, sadece ticaretin değil, bilimin ve kültürün de güzergâhı durumundaki tarihi ipek yolunun üzerinin uzun yıllardır tozlu beklediğini, toplantılarla bu tozu birlikte kaldırmaya başladıklarını söyledi.

Toplantının 50 oturumuna da katıldığını ve konuşulanları dikkatle dinlediğini ifade eden Koçak, “Söz bitti, artık iş yapma zamanı geldi” dedi.

Ortak iradenin bir sonucu olan ESRUC Konsorsiyum’unun kalıcı işbirliği için bir zemin olarak güçlendirilmesini isteyen Koçak, bir konuşmacının, ‘bizim için gelecek bugün burada başlıyor!’, sözünü hatırlatarak bu söze uygun hareket edilmesini istedi.

“Hepimizin sorumluluğu arttı” diyen Koçak, geleceği geçmişin üzerine bugünkü insanların inşa ettiğinin hatırdan çıkarılmamasını ifade etti.

“Önümüzdeki yılları planlayarak hareket etmeliyiz” önerisinde bulunan Rektör Koçak, 3. Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Toplantısı’na da ev sahipliği yapacak olan Erzurum’da, atılan adımların ve bunların sonuçlarını konuşmayı arzu ettiğini sözlerine ekledi.

Kapanış oturumundan sonra konuk rektörler gezmek için Trabzon’a hareket ettiler.

HABER MERKEZİ