Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ


Prof. Dr. Nimet YİĞİT         

Sağlık Hizmetleri MYO

Prof. Dr. Derya ÖCAL   

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. Meltem ALKAN MELİKOĞLU

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Yrd. Doç. Dr. Osman YÜCEL

Sağlık Hizmetleri MYO

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul ÖZTÜRK

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor ABD

Yrd. Doç. Dr. Fatih BOYNİKLİOĞLU  

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra ERCOŞKUN ŞENOL

Hukuk Fakültesi  Medeni Hukuk ABD