Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakülteleri Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırma Süreci Çalıştayı

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşen “Ziraat Fakülteleri Lisans Programlarının Yeniden Yapılandırma Süreci Çalıştayı”na başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI ile Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇELİK ve çesitli üniversitelerin Rektörleri ile yaklaşık 30’a yakın Ziraat Fakültesi dekanı, dekan yardımcıları ve fakültemizin öğretim üyeleri katıldı.

Türkiye’de stratejik önemi ve geleceği olan, YÖK’ün de özel önem verdiği Tarım Yükseköğretimi konusunun masaya yatırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI “Bütün çabalar, Tarım Yüksek Öğretiminin daha kaliteli olmasına ve ekonomiye daha fazla katkı verecek konuma gelmesine yönelik adımların atılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Türkiye'de tarımsal üretim potansiyelinin yetersizliği ile ilgili bir sorun olmadığı belirterek; verimlilik, etkinlik, sürdürülebilirlik ve pazarlama gibi konularda mevcut potansiyelin etkin bir şekilde kullanılamadığını söyledi.

ÇELİK “Bu sorunun çözümü için araştırmacıların ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi üretmesi ve güncel bilgi ile donatılmış, nitelikli, teknik elemanların sahada üreticiler ile dayanışma içerisinde olması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için ülke gerçeklerine uygun, bütüncül bir Tarım Yüksek Öğretimi modelinin benimsenmesi kaçınılmazdır. Ancak böyle bir modelle, nitelikli eğitim almış, sektörün talebine cevap verecek ve bilgilerini sahaya aktarabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirilebilir” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Vahap YAĞANOĞLU, "Tarım Yüksek Öğretiminde Uygulanmış Olan Lisans Programlarının Tarihçesi ve Uygulanan Modeller" konulu sunumunu yaptı. Yağanoğlu'nun ardından Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ ise "Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye'ye Yansımaları" sunumunu gerçekleştirdi.

İki gün süreyle devam eden çalıştayda akademisyenler, ziraat fakülteleri ve bağlı bölümlerin sorunlarını tartışarak, çözüm arayışında bulundular.