Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ`NÜN MİSYONU VE VİZYONU

Zootekni Bölümü`nün Misyonu
Yaratıcı, girişimci ve donanımlı zooteknistler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak, bilime katkı sağlamak ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan bilgiye dayalı ürün ve hizmet üretmektir.

Zootekni Bölümü`nün Vizyonu
Ülkemizde hayvansal ürün tüketim seviyelerinin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılabilmesi için değişik hayvancılık alanlarında üretim seviyesinin yaklaşık 10 yıllık bir dönem içerisinde %50 civarında artırılmasını sağlayacak üretim faaliyetlerine öncülük etmektir.