Horasan Meslek Yüksekokulu

ZORUNLU YAZ STAJI

ZORUNLU YAZ STAJI TARİHLERİ


Ders Adı

Süresi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

STAJ I

30 Gün

25 Haziran

3 Ağustos

 

 

Son Tarih:  04 Mayıs 2018


Staj Yapacak Öğrencilerimizin  Dikkatine 

(Lütfen Tamamını Okuyunuz)

Staj formları 2018 yılından  itibaren OBS sisteminden hazırlanacaktır.

OBS sisteminde Başvuru işlemleri –  Kayıt Başvuruları – Staj Başvurusu kısmından staj işlemleri yürütülecektir.

1.  Öğrenci, öncelikle staj ön başvuru formunu dolduracaktır.

2.  Ön başvuru formundan 1 nüsha çıktı alınıp, Yüksekokulumuza onaylatıldıktan  sonra staj yapılacak yere onaylatılacaktır. (Eğer staj yapılacak yer  Yüksekokulumuzun ıslak imzasını istemez ise Yüksekokulumuza imzalatmanıza gerek  yoktur.)

3.  Staj yerinden onay alındıktan sonra, öğrenci tekrar OBS sistemine girip ön  başvurusunu kendisi onaylayacaktır.

4.  Ardından sırasıyla Bölüm Staj Komisyonu ve Yüksekokulumuz staj komisyonunca  stajınız onaylanacaktır.

5.  Bu işlemlerin ardından Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nca sigorta  işlemleriniz yapılacaktır.

6.  Sigorta işlemleriniz tamamlandıktan sonra, tekrar OBS sistemine girip staj ve  sigorta evrağınızı alarak, staj yapacağınız yere teslim edilecektir. Bu  belgeler imza elektronik imzalı olacağından, Yüksekokulumuzca tekrardan  imzalanmayacaktır.

*  Eğer staj için birden fazla yere başvurulacaksa ekte verilen formu uygun  şekilde doldurup, ne kadar birime başvurulacaksa o kadar sayıda çıktı alıp  Yüksekokulumuza imzalatınız. Staj yapacağınız yeri kararlaştırdıktan sonra OBS  sisteminden gerekli belirtilen işlemleri yapınız. 

****  Sigorta işlemlerinizin yapılabilmesi için staj başlangıç gününün 1 ay  öncesinden stajınızın Yüksekokulumuz staj komisyonunca onaylanması  gerekmektedir. Bu yüzden staj onayınız için son tarih 04 Mayıs 2018’dir.

*****Staj  tarihleri tüm öğrencilerimiz için aynıdır ve değişiklik yapılamaz.