BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksek Okulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Eğitim-Öğretim Mevzuatı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 SayılıYükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
Açık Yükseköğretim Yönetmeliği
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların ÖnLisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları HakkındaYönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MEVZUATI
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
Atatürk Üniversitesi 6111 Sayılı Kanun`un Uygulama Esasları (19.12.2011_7/143)
Atatürk Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP ERASMUS Öğrenci Değişimi Programı Uygulama Esasları (29.12.2009_9/149)
Atatürk Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları (29.12.2009_9/149)
Atatürk Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları (29.12.2009_9/143)
Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları (01.12.2016_13/127)
Atatürk Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları (18.03.2011_2/34)
Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (10.08.2012_2/34)
Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları (01.12.2016_13/126)
Atatürk Üniversitesi Staj Uygulama Esasları (30.04.2015_4/27)
Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (24.09.2010_6/125)
Atatürk Üniversitesi Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Uygulama Esasları (15.02.2016_3/11)
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları (30.12.2016_15/142)
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (15.11.2016_12/119)
Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi (21.05.2013_4/63)
Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi (27.03.2013_3/39)
Atatürk Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi (13.10.2016_10/109)
Atatürk Üniversitesi Yabancı Dille Eğitim Yapılan Bölüm ve Anabilim Dallarında Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (29.12.2009_9/145)
Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi (01.12.2016_13/128)