Elektrik Programı

AMAÇ

Programımızdan mezun olan öğrenciler Elektrik Teknikeri unvanını alır. Bu unvan ile mezun olan genç teknikerler vasıflı, yetişmiş bir meslek elemanı olarak endüstride ihtiyaç duyulan, işçiler ile mühendisler arasında köprü vazifesi görecek nitelikli elemandır. Bir elektrik teknikeri mesleğiyle ilgili projeler üretip, mevcut projeleri geliştirebilir. Belirli bir ölçüde projelerin uygulanmasında yetkilidirler. Sürekli gelişen endüstri dünyasında teknolojik yenilikleri takip edebilen, güncelliği yakalayabilen, araştırmacı, kapasite ve beceri sahibidirler. Bu programdan mezun olan Elektrik teknikerlerinin çalışma ve iş bulabilme imkânları oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır.