Atatürk Üniversitesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VARLIKLARINI LABSİS İLE YÖNETECEK

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Laboratuvar Envanter ve Kalite Yönetim Sistemi (LABSİS), üniversite bünyesindeki tüm laboratuvar varlıklarının tek panel üzerinden görülmesine ve yönetilmesine imkân tanıyor.

En yüksek doğruluk ve güvenilirlik düzeyine erişmek için laboratuvardaki tüm süreç ve prosedürlerin mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ve çalışılabilir bir yapı halinde organize edilmesi amacıyla Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin önemli bir parçası olan Laboratuvar Envanter ve Kalite Yönetim Sistemi (LABSİS), Atatürk Üniversitesi bünyesinde uygulanmaya başlandı.

Envanter kayıt işlemlerinden talep işlemlerine, laboratuvar işlemlerinden kullanıcı işlemlerine, döner sermaye işlemlerinden kalite yönetim sistemine kadar birçok modülün yer aldığı LABSİS, laboratuvar varlıklarından haberdar olmaları için araştırmacılara kullanıcı dostu bir panel imkânı sunuyor.

Bu sistem; iş akışı yolu boyunca doğruluk ve güvenilirliğin güvence altına alınması, yönetim ve gözetiminin birçok öğesini kapsadığı için çalışma yapacak olan personelin motivasyonunu yüksek tutması, doğru ekipmanı seçme, kurulumu doğru yapma, yeni ekipmanın düzgün çalışmasını sağlama ve bir bakım sistemine sahip olma gibi adımların tümünü kapsıyor.

Tüm birimlerini uluslararası standartlara ulaştırmak ve üniversitenin varlığını verimli ve doğru bir şekilde yönetebilmek için LABSİS modelini uygulamaya aldıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, cihazların model ve türünden var olan cihazların kayıt altına alınmasına, kullanılan malzeme girişlerinin sisteme işlenmesinden bakım-onarım sürecinin takibine kadar birçok başlık altında varlık yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: “LABSİS ile Laboratuvarın Verimliliği ve Etkinliği Artacak”

İyi yönetilen bir laboratuvarın envanter bakımı ve alımı için bir sisteme sahip olması gerektiğini belirten Rektör Çomaklı, LABSİS modeli sayesinde uygun miktarda sarf malzemesi ve reaktif miktarının her zaman kullanılabilir olmasını sağlamak, israfı önlemek için planlama ve izleme sürecini kontrol altında tutmak, bir envanter yönetim sisteminin uygulanmasında laboratuvar programı için sorumluluk verilecek personeli belirlemek açısından atılan bu adımın hayati bir önem taşıdığına vurgu yaparak: “Laboratuvarın ihtiyaçlarını analiz etmek ve uygun bir süre için gereken minimum stoğu oluşturmak bilimsel çalışmalar için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Kabul prosedürü, malzemelerin incelenmesi ve depolanması gibi işlemlerin sistem üzerinden yapılmasına olanak tanıyan LABSİS ile laboratuvarın verimliliği ve etkinliği artacaktır. Çünkü ihtiyaç duyulan malzemelerin kesintisiz bir şekilde akışı sağlanacak, eksik malzemeler temin edilecek ya da başka bir birimimizde tespit edilen ihtiyaç fazlası cihaz ya da malzeme, ihtiyaç duyulan başka bir birimimize transfer edilecek. Bu sayede varlığımızı doğru ve verimli bir şekilde yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

Laboratuvar Envanter ve Kalite Yönetim Sistemine (LABSİS) kayıt olan herkesin üniversitenin laboratuvarlarını bilimsel çalışmaları için kullanabileceğine dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Eğitim, araştırma-geliştirme ve topluma fayda misyonlarının tamamına uygun bir model olarak Türkiye’de ilk kez uygulanan LABSİS’in üniversitemiz başta olmak üzere şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, çağın gereksinimlerine uygun olarak oluşturulan bu model ile birlikte laboratuvarlarımızda nice bilimsel çalışmaların yapılacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ – 06.04.2022
Paylaş Paylaş Paylaş
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi