Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

FORMLAR

BELGELER TARİH İNDİRME BAĞLANTISI
DR_01a_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_01b_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docx.docx Ocak 2020
DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_03_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_03_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_04_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_05_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_07_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_08_Doktora Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_09_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docx.docx Ocak 2020
DR_10_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.doc.doc Ocak 2020
DR_11_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docx.docx Ocak 2020
K_02_Yarıyıl_Ders_Kayıt_Kılavuzu V3 (1).docx.docx Ocak 2020
K_03_Doktora_Yeterlilik_Sınavı_Kılavuzu.docx.docx Ocak 2020
K_04_Tez Savunma ve Mezuniyet Kılavuzu V3.docx.docx Ocak 2020
K_05_Tez-İntihal-Tarama-Kılavuzu V2.docx.docx Ocak 2020
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_03_Danışman Öneri Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docx.docx Ocak 2020
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docx.docx Ocak 2020
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docx.docx Ocak 2020
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_27_Tez Onay Formu.docx.docx Ocak 2020
OF_28_Yolluk ve Gündelik istek Formu.docx.docx Ocak 2020