Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Vizyon ve Misyon

              Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü’nün Misyonu; Spor Bilimleri de diğer alanlarda olduğu gibi bilimsel esaslara uyarak yapılan planlamalarla önemli bir sektör olma yolunda hızlıca gelişimini sürdürmektedir. Bu sektörü yaşatabilecek, geleceğe taşıyabilecek, kalkınmaya katkıda bulunan, analiz ve sentez yapabilen, öğrendiğini uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen; iletişim, ekip çalışması ve liderlik becerilerine sahip mezunları ile sorun çözebilen, optimum düzeyde bilgi ve teknoloji üreten, öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip geleceği şekillendirecek,  ürettiği bilgi ve hizmeti değere dönüştürecek Spor Bilimciler yetiştirmektir.

              Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü’nün Vizyonu ise; günümüzde Kış Sporları ve Spor Bilimleri bir ilin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasını sağlayabilecek, ekonomik, sosyal ve kültürel tanıtımı en etkili şekilde yapabilecek tek spor aktivitesidir. “Spor Bilimleri alanında verdiği eğitimin, ürettiği bilgi ve  teknolojinin, araştırma sonuçlarının yanı sıra yenilikçiliği  ve yaratıcılığı özümsemiş, sunduğu  hizmetlerin öncelikli olarak talep edildiği bilime ve topluma ileri  düzeyde katkı yapan uluslararası bir Enstitü olmaktır”. 


Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR