Bitki Koruma Bölümü

Tarihçe

Bitki Koruma Bölümü, 1957 yılında 6990 sayılı kanun ile Kurulan Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşunda yer alan iki Fakülteden birisi durumundaki Ziraat Fakültesi’nin “Fitotekni Bölümü” içerisinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.03.1968 gün ve 6318 sayılı onayı ile Fitotekni Bölümü içerisinde Bitki Koruma Kürsüsüne, takiben Fakülte Kurulunun 13.05.1977 gün ve 16/3 sayılı kararı ve Üniversite Senatosunun 09.06.1977 gün ve 17/13 sayılı onayı ile de bölüm şekline dönüştürülmüştür. Bölümde lisans eğitimi 1979-1980 eğitim-öğretim yılında başlamış, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında da ilk mezunlarını vermiştir. Lisans eğitimi ile birlikte Entomoloji ve Fitopatoloji alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de sürdürülmektedir.

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Başkanları

Ayrılan Öğretim Elamanları

Genel Konular

2021 Bitki Koruma Bölümü Ders Müfredatı

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi