Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Hakkında

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1963-1964 eğitim-öğretim yılında “İktisat ve İşletme Bölümü” adı altında Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak öğretime başlayan ve 10 Ocak 1969 tarihinde “İşletme Fakültesi” adını alan, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı" hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adını alan fakültemiz bünyesinde 2009 yılında açılmıştır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde bölüme öğrenci alınmış ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ilk mezunlar verilmiştir. Aynı yıl bahar yarıyılından itibaren yüksek lisans programı açılmış ve aynı dönem yüksek lisans düzeyinde öğrenci alımına başlanmıştır.