Fen Fakültesi

Tanıtım

DEKANDAN MESAJ

Daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet veren kurumumuz, 17 Eylül 2008 tarihinde Bakanlık Kurulu kararıyla Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Toplam 7 bölümden oluşan Fen Fakültemiz, mevcut alt yapısını ve öğretim elemanlarının deneyimlerini ve uzmanlık alanlarını da dikkate alarak, yerel, ulusal ve uluslar arası ihtiyaçların gerektirdiği anlamda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Araştırma alanları olarak, organik sentez, biyoteknoloji, gen teknolojisi, enerji transferi, astrofizik, nanoteknoloji vb. gibi konularda yoğunlaşmaktadır.
 
Bilimin tarihi süreç içinde fikirlerin ve deneyimlerin birbirine eklenmesiyle ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde karşılıklı etkileşimle gelişebileceğinin bilinci içinde, ulusal ve uluslar arası düzeyde proje, seminer, kongre vb. bilimsel faaliyetleri sürekli desteklemek ve uygulamak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugüne kadar fakültemiz ulusal ve uluslar arası düzeyde birçok bilimsel faaliyete imza atmış, bundan sonra da bu aktivitelerini artırarak yoluna devam edecektir. 
 
Fakültemiz akademik yapılanmasını tamamlamış ve ülkemizin en köklü fakültelerinden biri olarak; Asronomi ve Astrofizik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile 144 akademik eleman, 42 idari personel ve 856  lisans ile 250 yüksek lisans, 290 civarında doktora yapan öğrenci potansiyeli ile bilim hayatımıza ve yükseköğrenime çok önemli katkılar yapmaktadır. Bugüne kadar binlerce eleman yetiştiren fakültemiz, Türkiye’nin her yerinden eğitim vermek üzere öğrencileri beklemektedir. Dünya standartlarında araştırma laboratuvarlarına ve cihazlara sahip olan, laboratuvar uygulamaları, doğada yerinde inceleme, multimedya donanımlı görsel-işitsel araç-gereçlerden azami ölçüde yararlanılan fakültemizde öğretim görmek bir ayrıcalıktır.
 
Web sayfamızda Fakültemiz ile ilgili, merak ettiğiniz, pek çok bilgiyi bulacağınız ümidiyle, ziyaretiniz için teşekkür ederim