Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

FORMLAR GÜNCELLENDİ

TÜM FORMLARIMIZ GÜNCELLENMİŞTİR

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren tüm enstitülerde ortak form uygulamasına geçildiğinden formlar güncellenmiştir.

2020-2021 Bahar Yarıyılından itibaren aşağıdaki linkten yeni formlara ulaşılabilir. (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Formlar)

https://atauni.edu.tr/belgeler/turkiyat-arastirmalari-enstitusu

Lisansüstü Kılavuzlara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

FORM İSİMLERİ
Kılavuzlar (K)
Yüksek Lisans Formları (YL)
Doktora Formları (DR)
Ortak Formlar (OF)