Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dr. Öğr. Üyesi Mayramgül DIYKANBAYEVA “II. Millî Birlik ve Beraberlik Sempozyumu”na Katıldı

İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından bu kez ikincisi düzenlenen “II. Millî Birlik ve Beraberlik Sempozyumu” 22 Mart 2018 tarihinde Ankara’da MEB Şura Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşmiştir.

Yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcıların bulunduğu uluslararası sempozyuma Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mayramgül DIYKANBAYEVA katılmış ve Türk Dünyasında Alfabe Birliği konulu bildirisiyle katkıda bulunmuştur. DIYKANBAYEVA, henüz 20. yüzyılın başlarında Türk Lehçeleri için Latin alfabesinin daha uygun olduğunu ve Türk halkları için ortak alfabe oluşturulması tezini savunan, Kırgız’ın cesur oğlu Kasım Tınıstanov’dan ve onun dil çalışmalarından bahsetmiştir. Bildiride Kasım Tınıstanov’un, Kazakların millî şairi Mağcan Cumabayev’in öğrencisi olduğu ve iki aydının da 1937’de tutuklanarak 1938’de infaz edilmesi bilgileri de ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.