Elektrik ve Enerji Bölümü

Vizyon ve Misyon

Programının Misyonu ;
Sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.
Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin, refah ve mutluluğunun arttırılmasına katkıda bulunacak kendini sürekli iyileştiren ve geliştiren, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı üstün nitelikli eleman yetiştirmek.
İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.
Kurumun, meslek yüksekokullarının gelişmesinde etkin olmasını sağlamak. Bu maksatla bir “cazibe merkezi” görevi yapmak.
Ulusal ve uluslararası organizasyonlarında Mesleki Teknik Eğitimde (MTE) etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. Faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak.
Programının Vizyonu ;
Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleriyle yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren, ulusal değerlerinden ödün vermeden, kamu ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde olmak,
Mesleki ve Teknik yükseköğretim öncelikli olmak üzere ulusal MTE politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak.

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi