Graduate School of Health Sciences

POSTGRADUATE PROGRAMMES- COURSE AND AKTS INFORMATION

Analitik Kimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri-2.docx
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.docx
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.docx
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Dölerme ve Suni Tohumlama AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Ebelik AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Farmakognozi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Halk Sağlığı AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Hemşirelik Esasları AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Hemşirelikte Yönetim AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Pedodonti AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Protetik Diş Tedavisi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Tıbbi Biyokimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Veterinerlik Anatomisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.docx
Veterinerlik Biyokimyası AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri2.docx
Veterinerlik Cerrahisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bİlgileri2.docx
Veterinerlik İç Hastalıkları AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Veterinerlik Zootekni AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Endodonti AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Farmasötik Kimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Veterinerlik Parazitolojisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Tıbbi Biyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri(1)23012017.docx
Veterinerlik Patolojisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri 6şubat2017.docx
Histoloji ve Embriyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri6subat201.docx
Anatomi AD-Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri-23 Şubat 2017.docx
Fizyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Tıbbi Farmakoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS Bilgileri-23 Şubat 2017.doc
Tıbbi Farmakoloji AD-Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları 100-2000 Doktora Burs Programı- Ders ve AKTS Bilgileri-14 .03.2017.docx
Veterinerlik Fizyolojisi AD-YL ve DK Programları Ders ve AKTS Bilgileri-Yeni ders eklemesi yapıldı-15.09.2017.docx
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ LİSANS ÜSTÜ DERSLER.docx
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Halk Sağlığı Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Biyokimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders ve AKTS bilgileri.docx
Psikiyatri Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Ders ve AKTS Bilgileri.docx