Sağlık Bilimleri Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ DERSLER VE AKTS BİLGİLERİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR-DERS VE AKTS BİLGİLERİ

Analitik Kimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri-2.docx
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.docx
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Dölerme ve Suni Tohumlama AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Farmakognozi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Halk Sağlığı AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Hemşirelik Esasları AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Hemşirelikte Yönetim AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi AD Yüksek Lisans Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Pedodonti AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Tıbbi Biyokimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Veterinerlik Anatomisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.docx
Veterinerlik Biyokimyası AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri2.docx
Veterinerlik Cerrahisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bİlgileri2.docx
Veterinerlik İç Hastalıkları AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Veterinerlik Zootekni AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Endodonti AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Farmasötik Kimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Veterinerlik Parazitolojisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Histoloji ve Embriyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri6subat201.docx
Anatomi AD-Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri-23 Şubat 2017.docx
Fizyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Tıbbi Farmakoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS Bilgileri-23 Şubat 2017.doc
Tıbbi Farmakoloji AD-Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları 100-2000 Doktora Burs Programı- Ders ve AKTS Bilgileri-14 .03.2017.docx
Veterinerlik Fizyolojisi AD-YL ve DK Programları Ders ve AKTS Bilgileri-Yeni ders eklemesi yapıldı-15.09.2017.docx
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ LİSANS ÜSTÜ DERSLER.docx
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Halk Sağlığı Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Biyokimya AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders ve AKTS bilgileri.docx
Psikiyatri Hemşireliği AD Yüksek Lisans ve Doktora Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.docx
Periodontoloji AD-Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Tıbbi Biyoloji AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Aile Hekimliği AD Klinik Hipnoz BD Yüksek Lisans ve Doktora Programları- Ders ve AKTS bilgileri.doc
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.doc
Restoratif Diş Tedavisi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Protetik Diş Tedavisi AD Doktora Programı-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS bilgileri.docx
Ebelik AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx
Veterinerlik Patolojisi AD Yüksek Lisans ve Doktora Programları-Ders ve AKTS Bilgileri.docx