Department of Philosophy and Religion Sciences

MANAGEMENT

HEAD OF DİVİSİON

Prof. Dr. Fazli POLAT
Department of Philosophy and Religion Sciences
E-Posta fpolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Erzurum.

Eğitim

  • Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1989
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 1996
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 2002

CO-HEAD OF DİVİSİON

Prof. Dr. Eyup ŞİMŞEK
Department of Philosophy and Religion Sciences
E-Posta eyupsimsek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 25240 Erzurum.

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1995
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 1998
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri, 2006