Department of Mechanics

MANAGEMENT

HEAD OF DEPARTMENT

Prof. Dr. Habib UYSAL
Department of Mechanics
E-Posta huysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Eğitim