Department of Agricultural Economics

MANAGEMENT

HEAD OF DİVİSİON

Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR
Department of Agricultural Management
E-Posta dagdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 1368
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 25240 Erzurum

Eğitim