Department of Unit Operations and Thermodynamics

DEPARTMENT OF UNİT OPERATİONS AND THERMODYNAMİCS

MANAGEMENT

HEAD OF DEPARTMENT

Prof. Dr. Ömer LAÇİN
Department of Unit Operations and Thermodynamics
E-Posta olacin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, 1990
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, 1993
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, 1998