Tıp Fakültesi

BİRİMLER

ETİK KURUL

 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

15 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantıda değerlendirilen dosyalar ekte sunulmuştur.


Toplantı Tarihi:
27.05.2021 Perşembe
Son Başvuru Tarihi
21.05.2021 Pazartesi

Not : Anabilim Dalı Başkanı veya eğitim sorumlusu tarafından Bilgilendirildiğine dair belgeyi lütfen doldurunuz.


Başvuru Formlarını Etik Kurul Sekreteri Emrah MELETLİOĞLU`na hem basılı hem elektronik ortamda (Cd,Usb-Bellek) ayrı olarak hazırlanmış şekilde teslim ediniz. Lütfen formları eksiksiz ve özenli bir şekilde doldurunuz.Gerekli özen gösterilmeden doldurulmuş formlar sebebiyle başvuruların sonuçlanması gecikebilmektedir. Formlar ile ilgili sorularınızı etik kurulu sekreteri Emrah MELETLİOĞLU`na iletebilirsiniz.
 
 İletişim

 Tlf:
+90 442 344 65 11
 e-posta Adresi:atatipetikkurul@gmail.com

 Etik Kurula Başvurmadan Önce Bilinmesi Gerekenler
 Etik Kurul Yönetmeliği  


 Lütfen Başvuru Yapmadan Önce Hangi Başvuru Formunu Doldurmalıyım kısmını okuyunuz
 
 
Hangi Başvuru Formunu Doldurmalıyım


 GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL BAŞVURU FORMLARI

Başvuru Formlarını alt tarafta bulunan indirilebilir ekler kısmından indirebilirsiniz.

Başvuru yapmak için gerekli formlar

 1.Başvuru Formu (Zorunlu)

 2.Başvuru Dilekçesi  (Zorunlu)

 3.Tez amaçlı başvuru yapacak araştırma görevlilerimizin ilgili bölüm kürsü kurul kararının bir adet fotokopisi (Tez Çalışmaları için zorunlu)

 4.Başvuru Sahibinin Özgeçmiş Formu (Zorunlu)

 5.Bütçe Formu(Zorunlu)

 6.Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği (Çalışmaya bağlı)

 7.Çok Merkezli Araştırmalar İçin Biyolojik Materyal Transfer Formu:

 8.Mavi Renkli Şeffaf Kapaklı Plastik Dosya (Zorunlu)

 9.Konu ile ilgili Acrobat Reader (.pdf) formatında 3 adet literatür: Literatür Elektronik Ortamda Olmalı (Zorunlu)

Not:
 1.Tek merkezli araştırmalarda biyolojik materyal transfer formu doldurulmayacaktır.
 2.Kürsü kurul kararı olmayan Araştırma Görevlilerimizin etik kurul başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL BAŞVURU FORMLARI

 Klinik araştırmalar etik kurulu çalışmaları için https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar