Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

FAKÜLTE TARİHÇESİ

FAKÜLTEMİZİN TARİHÇESİ

Atatürk Üniversitesi, yaklaşık 2000 m. yükseklikte bir yayla şehri olan Erzurum`da Türkiye`nin ilk beş üniversitesinden biri olarak kurulmuş ve elli yılı aşan tarihi boyunca adına lâyık bir gelişme göstermiştir. Diğer yandan 1961 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Eğitim Enstitüsü adıyla Ali Ravi İlkokulu binalarında eğitim öğretime başlayan Eğitim Enstitüsü, 1963 yılında bugünkü Yoncalık Yerleşkesi’ne taşınmış; 2 yıl olan eğitim süresi 1967-68 öğretim yılında 3 yıla çıkarılmıştır. 1973`te Atatürk’ün en yakın silah arkadaşlarından Kâzım Karabekir’in adını alarak onun eğitimci kişiliğini yaşatan Eğitim Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyetini hedefine ulaştıracak  nesilleri güvenle yetiştirme işlevine katkı sağlamıştır (Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü arma olarak çift başlı Selçuklu Kartalını seçmiştir). Enstitü, 1979`da 4 yıllık Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüş; 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesi ile de Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile birleştirilmiştir. Bu birleşme, Cumhuriyetimizin kurulmasında çok önemli olan iki büyük kişiliğin iş birliğini, Türk bilim ve eğitim hayatında somutlaştıran bir kurumun doğmasını sağlamış, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesini oluşturmuştur.