Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

FARMASÖTİK BOTANİK

Farmasötik Botanik AD,
Farmasötik botanik, doğrudan ilaç olarak veya ilaç ham maddesi olarak kullanılan bitkileri inceleyen bilim dalıdır. Sistematik botaniğin öngördüğü kategorilere göre bitkileri araştırır ve bu incelemenin bir disiplin içinde yapılmasını sağlar. Ancak Farmasötik Botanik bir taksonomi bilimi değildir. Bitkilerin sistematikteki yeriyle doğrudan ilgilenmez. Asıl ilgi alanı hangi bitkinin hangi kısımlarından ne ölçüde ve nasıl ilaç ham maddeleri elde edilebileceği ve bu elde edilen maddelerin hangi rahatsızlıklara iyi gelebileceğidir. İnsanlık tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan Farmasötik Botanik günümüzün de en etkin uğraşlarından biridir. Özellikle son yıllarda dünya genelinde doğa kaynaklı tedavilerle insan rahatsızlıklarının giderilmesi eğilimi kuvvetlenmiştir. Bu da Farmasötik Botaniğin popülerliğini uzun bir süre kaybetmeyeceği anlamına gelmektedir.