Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Tenoloji A.D. Hakkında

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nın Amacı

1. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, yüksek kaliteli, güvenli ve etkin farmasötik ürünler elde etmesi ve değerlendirmesi için bilgi ve becerinin kazandırılması.

2. Yüksek lisans ve doktora programlarıyla ilaç endüstrisi ve düzenleyici kurumlarda çalışacak, farmasötik ürünler ve onların üretimi ile ilgili problemleri çözerek topluma hizmet edecek yüksek eğitimli bilim adamları yetiştirmektir.


Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nın Hedefleri

1. Farmasötik Teknoloji alanında ilgili güncel konuları içeren bütünsel bir eğitim sağlamak.

2. Öğrencilerin bilgi peşinde ve kendi laboratuvar incelemelerini yapmak üzere teşvik edilmesi.

3. Bilimsel odaklı olmaları ve gerekli deneyimleri kazanmaları için öğrencilere, laboratuvarda ki birçok farklı alet ve cihazla çalışma olanağı tanımak ve kendi formülasyonlarını hazırlamaları ve kullandıkları yöntem ve ürünlerin sorumluluğunu almaları için izin vermek.

4. Farmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili alanlarda bağımsız ve ortak araştırma yapmak.

5. Farmasötik Teknoloji alanında araştırma ve eğitimin gelişmesine yardımcı olmak için çeşitli fonlar almak üzere aktif bir şekilde çalışmak.

6.
Desteklenen araştırma projelerinde yer almak, danışmanlık veya ilaç endüstrisi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili endüstri ve topluma hizmet sağlamak.

7.
Uluslararası düzeyde bilgi birikimine sahip eğitimci ve araştırmacı yetiştirmek.

8. Beşeri ve veteriner tıpta kullanılmak üzere farmasötik ürünleri tasarlamak, hazırlamak ve bu ürünleri geliştirerek toplum hizmetine sunmak.


Açılan Programlar


Lisans öğrencileri, yüksek lisans ve doktora derecesi için bu anabilim dalında öğrenimlerine devam edebilmektedir. Şu anda, anabilim dalında, bir doktora ve bir yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.


Sunulan Olanaklar

Liyofilizatör; ultrasonik homojenizatör; mekanik homojenizatör; rotavapor; UV-vis spektroskopi; çoklu manyetik karıştırıcı; yüksek hızlı programlanabilir, soğutmalı santrifüj; masaüstü değişken hızlı santrifüj; tablet basım makinesi; tablet dissolüsyon test cihazı; sertlik test cihazı; tablet dağılma test cihazı; friyabilitör; otoklav; etüv; Ubbelohde viskozimetresi; pH metre; ultrasonik banyo; değişik karıştırma başlıklı vorteks; çalkalamalı su banyosu.