Fizik

Yönetimden Mesaj

Bölümümüzde eğitim-öğretime 1976-1977 yılında başlanmıştır.  Amacımız, dört yıllık sürede, Fizik bilen, öğreten, kendi başına araştırma yapabilen ve piyasada bir Fizikçiyi ilgilendiren iş ve konularda verimli olabilecek elemanlar yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için, Öğretim elemanları ve laboratuvar imkanları bakımından büyük bir potansiyele sahibiz. Öğretim elemanı olarak, on yedi Profesör, üç Doçent, üç yardımcı doçent ve üç araştırma görevlisi bölümümüzde görev yapmaktadır. Laboratuvar imkanları bakımından, Mekanik Lab., Elektrik ve Manyetizma Lab., Titreşim ve Dalgalar Lab., Elektronik I-II Lab., Çekirdek Fiziği Lab., Atom Fiziği Lab. ve Katıhal (Yoğun Madde) Fiziği Laboratuarlarına sahibiz. Bir öğrenci Fizik Bölümünü yaklaşık olarak 90 (doksan) deney yaparak bitirmektedir. Bölümümüzde eğitim-öğretim tüm dünya Üniversitelerinde okutulan kitap ve kaynaklar izlenerek yürütülmektedir. Bölümümüzde okuyan öğrenciler, birinci sınıftan ikinci sınıfa veya ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken, Matematik, Kimya, Biyoloji, İnşaat Müh., Çevre Müh., Kimya Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Makine Müh. Bölümlerine Kurum içi ve Kurumlar arası yatay geçiş yapabilmektedirler. Yukarıdaki bölümlerden herhangi birinde çift-anadal programını bitiren bir öğrenci iki diploma alabilmektedir. Ayrıca, başarılı bir öğrenci yandal programına da kayıt yaptırabilir.  Bölümümüzü, normal şartlarda, dört senede bitiren bir Fizikçi, Öğretmen olabilmek için MEB veya başka bir kuruluşa başvurabilecektir. Devlet okullarında öğretmenliğin yanı sıra sözleşmeli öğretmen ve ayrıca dershanelerde stajer öğretmenlikten başlayarak uzman öğretici olarak da çalışma imkânları vardır. Bölümümüzden mezun olan bir Fizikçinin, Türkiye’de mevcut Üniversitelerde Araştırma Görevlisi olarak kadro alması mümkündür. Özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında belirli konularda uzmanlaşabilir ve proje üretebilirler. Fizik uzmanları ve doktorları, üniversite dışında çeşitli sektörlerde (sağlık sektörü dahil) uzmanlıkları konusunda çalışabilirler, danışmanlık çalışmalarında bulunabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK), TÜBİTAK ve MAM’da fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. Bilgisayar kullanımı iyi olan fizikçiler özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak ASELSAN, Türk Telekom, TRT. TSE, MTA, MKE, ve DSİ gibi kuruluşlarda ve Deprem Araştırma merkezlerinde araştırmacı ve teknik eleman olarak çalışabilirler. Emniyet Teşkilatında Polis memuru olarak kadro alabilirler. Ayrıca, TSK bünyesinde gerekli şartları sağlayarak Fizikçi unvanı ile sözleşmeli personel (Subay) olarak çalışabilirler. Fizik ve elektroniğe yönelik teknik bilgiye dayanan, tıp ve araştırma laboratuarlarında kullanılan, cihazlarının yapımı, bakım ve onarımı ile pazarlanmasıyla ilgili işlerde, özel ve devlet hastanelerinde Medikal Fizikçi olarak çalışabilirler. Özel firmaların yaptığı fiziksel deney setleri, özel ölçüm aletlerin Araştırma Laboratuarlarında kurulması ve çalışır duruma getirilmesinde etkin görev alabilirler. Sevgili Üniversite adayları, sizleri Fizik bölümümüzde okumaya bekliyoruz.

DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi