Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi Rehberleri

Özel Öğrenci

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 20 Eylül 2019

Değerlendirme

Başvuru Takvimi

Başvuru Belgeleri

Özel Öğrenci işlemleri;

         - Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

        - Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

       - Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları

kapsamında gerçekleştirilmektedir.