Bilgi Rehberleri

Özel Öğrenci

ÖZEL ÖĞRENCİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Son Başvuru Tarihi 05 Şubat 2021

Değerlendirme

Başvuru Takvimi

Başvuru Belgeleri

Özel Öğrenci işlemleri;

         - Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

        - Atatürk Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

       - Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları

kapsamında gerçekleştirilmektedir.