Güzel Sanatlar Enstitüsü

TARİHÇE

Enstitümüz 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla değişik 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun 29. Maddesinin (e) bendine göre kurulmuştur. YÖK tarafından, 16.2.1995 tarih ve 22204 sayılı yazıyla Enstitümüzde Lisansüstü eğitime izin verilmiş, Rektörlük Makamının 27.12.2016 tarih ve E.1600313963 sayılı kararıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Anabilim/Anasanat Dalları ve bu dallara bağlı programlar, öğrencileri ile birlikte Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne aktarılmıştır.

2017–2018 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından itibaren Enstitümüz doğrudan öğrenci alımını gerçekleştirmiştir.

Enstitümüzün faaliyet şekli, lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarının gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim vermektedir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi