İletişim Fakültesi

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ATÖLYESİ

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA ATÖLYESİ 

Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi’nin temel amacı; öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökecek çalışmalar yürütmelerini sağlayacak bir atölyenin oluşturulmasıdır. Bu bağlamda Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi’nin alt Birimleri, görev ve çalışma alanlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

Halkla İlişkiler  Uygulama Atölyesi üç birimden oluşmaktadır. Söz konusu birimler; 

  1. Etkinlik Yönetimi Birimi
  2. Sosyal Sorumluluk Birimi
  3. Dijital Medya Yönetimi Birimi

Halkla İlişkiler  Uygulama Atölyesi’nin görev ve çalışma alanları;

Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dökecek çalışmalar yürütmelerini sağlamak.

Öğrencilerin alanla ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalara projeler hazırlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin etkinlik yönetimi konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri hazırlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin dijital medya yönetimi konusunda deneyim kazanmalarını sağlamak.

Bölümün vizyonu ve misyonu çerçevesinde kurumsal iletişim strateji ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, öneriler hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

Etkinlik ve organizasyonlar çerçevesinde, özel gün ve olayların kutlamalarına ilişkin çalışmalar planlamak.

Belirlenen amaç, strateji ve hedefler doğrultusunda, bölümün iletişim planını oluşturmak, süreçte ortaya çıkması muhtemel gelişmeleri öngörmek, alternatif senaryolar oluşturmak ve yönlendirmek.

Bölümle ilgili her duyurulabilir olay ve gelişmede basın bülteni hazırlamak, medya kuruluşlarının ilgili servislerine ulaştırılmasını sağlamak.

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin bölüm bütününde tutarlı ve bütüncül yürütülmesi için birimler arası ilişki, iş birliği ve koordinasyona yönelik çalışmalar yapmak.

Bölüm tarafından düzenlenmiş her türlü etkinlik, toplantı ve organizasyon için hazırlıkları yapmak.

Yaygın ve yerel süreli yayınlar, televizyon kanalları, internet siteleri ve sosyal mecralarda yayınlanan Bölüme ait haberleri takip etmek, raporlamak ve arşivlenmesini sağlamak.

Bölüm bazında sosyal ve kültürel faaliyetleri organize etmek ve konuyla ilgili öneri ve projeler geliştirmek.

İç ve dış paydaşlarla uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler tesis etmek üzere iletişim süreçlerini planlamak ve yürütmek.

Bölümü ilgilendirecek her türlü risk yönetimi ve kriz yönetimi süreçlerini yürütmek, önlem almak, sorun durumunda eyleme geçmek.

Sektör temsilcileri ve alan uzmanları ile öğrencileri buluşturacak etkinlikler organize etmek.

Öğrencilerin mezuniyet projelerine destek sağlamak.

Fakülte ve bölüm bünyesinde faaliyet gösteren diğer uygulama birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek.

Öğrenci kulüpleri ile ortak projeler geliştirmek.

Birim faaliyet raporlarını hazırlamak, arşivlemek ve danışma kuruluna incelenmesi için göndermek.

Gerçekleştirilecek etkinlikler özelinde diğer üniversitelerdeki halkla ilişkiler atölyeleri ile iletişim halinde olmak.

1-Etkinlik  Yönetimi Birimi Koordinatörü ’nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

Bölümün yıllık etkinlik ve organizasyon planını hazırlamak ve Genel Koordinatör ‘ün onayına sunmak.

Bölüm tarafından düzenlenecek her türlü etkinliği ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmek.

Bölüm bünyesinde yürütülecek her türlü etkinliğin raporlaştırılmasını sağlamak.

Öğrenci kulüpleri tarafından planlanan etkinliklere destek sağlamak.

Birim bünyesinde görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve çalışmalarını denetlemek.

Bölüm dersleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirecekleri etkinliklerde öğrencilere destek sağlamak.

2-Sosyal Sorumluluk  Birimi Koordinatörü ‘nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

Yıllık sosyal sorumluluk kampanya planlamasını yapmak ve Genel Koordinatör ‘ün onayına sunmak.

Bölüm tarafından düzenlenecek sosyal sorumluluk projelerini ilgili birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde yürütmek.

Bölüm bünyesinde yürütülecek sosyal sorumluluk kampanyalarının raporlaştırılmasını sağlamak.

Birim bünyesinde görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve çalışmalarını denetlemek.

Öğrenci kulüpleri ile iş birliği ve iletişim içinde olmak, sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermek.

Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi hususunda öğrencileri yönlendirmek.

Bölüm dersleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirecekleri sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilere destek sağlamak.

3-Dijital Medya  Yönetimi Birimi Koordinatörü ‘nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

Halkla İlişkiler Uygulama Atölyesi’nin dijital medya yönetimini üstlenmek.

Bölümün ve bölüm faaliyetlerinin dijital ortamlarda tanıtımını yapmak.

Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin dijital farkındalık düzeylerini artırmak.

Birim bünyesinde görevlendirilecek öğrencilerin seçim sürecini planlamak, yürütmek ve çalışmalarını denetlemek.

Bölüm dersleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirecekleri dijital medya yönetimi çalışmalarında öğrencilere destek sağlamak.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi