Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İç Kontrol Sistemi İşlemleri

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Atatürk Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 09.02.2017 tarih 23234789-840-E.1700045878 sayılı yazısı ile istenen
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Formları(İç Kontrol Formu ve Risk Kontrol Formu)