Güzel Sanatlar Enstitüsü

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Aşağıda istenen bütün belgelerin tasdikli sureti alınacak olup, Enstitüde hiçbir evrakın tasdiki yapılmayacaktır.

1) 4 Adet Fotoğraf (Mevzuata uygun olacak)

2) Y. Lisans için Lisans  Diploması ve Transkirip, Sanatta Yeterlik ya da Doktora için Yüksek Lisans Diploması ve Transkrip Belgesi’nin onaylı suretleri  (daha önce verenler hariç)

3) Nüfus Cüzdan sureti (Daha önce verenler hariç)

4) ALES Sonuç Belgesi (Daha önce verenler hariç)

5) Sanatta Yeterlik / Doktora programlarına müracaat edeceklerin YDS'den veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş eşdeğer yabancı dil belgesi (Daha önce verenler hariç)

6) Erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak Durum Belgesi (Askerliğini yapanlar hariç)

7) Danışman Tercih Formu (Enstitüden alınacaktır.)


ADAYLARIN DİKKATİNE

1) Postayla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya vekâlet yoluyla yapılacaktır.

2) Başvuru ve kesin kayıt süreleri uzatılmayacaktır.

3) Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmeyecektir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi