Kimya

Vizyon ve Misyon

Bölümümüz hakkında

Türkiye'de teorik ve deneysel eğitim veren seçkin bir kimya bölümüyüz…

Modern donanımlı kimya bölümleri öğrencilerin hedeflerini gerçekleştirmelerine, bağımsız ve ortak fikirler ortaya koymalarına yardımcı olurlar. 1974 yılından kurulan bölümümüz, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim vermektedir. Hedefimiz uluslararası standartlarda bilgi ve pratik becerilere sahip kimyacılar yetiştirmektir. Deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile bölümümüz araştırma yapma için güçlü cihaz ve laboratuvar donanımlarının yanı sıra bilimsel bilgiye kolay erişim olanaklarına sahiptir.

Bizimle araştırma yapmak; Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü seçmeniz için birçok nedeniniz var;

  • Deneyimli akademik kadro
  • Donanımlı cihaz alt yapısı
  • Donanımlı laboratuvarlar
  • Bilimsel bilgiye kolay erişim

Misyonumuz;
Bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, sanayinin AR-GE ve Kalite bölümlerinde çalışarak gelişimine katkıda bulunan, çalıştığı her alanda artı değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu, bilimsel gelişmeleri üretime dönüştüren uluslararası standartlarda kimyager, yüksek kimyager ve doktora düzeyinde elemanlar yetiştirmek. Ülke refahını arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere, artan beklentileri karşılayabilecek ürün teknolojileri yaratan uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. Bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz;
Eğitim ve öğretim kalitesini uluslararası standartta arttırmak. Devlet araştırma kurumları, üniversiteler, sanayi Ar-Ge işbirliği ve uluslararası ortak çalışma projeleri ile yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmek. Dünyada yarışan, ülkemizde hem öğretimde hem de yaptığı temel bilim ve teknoloji geliştirme çalışmaları ile en tercih edilen,elemanları ulusal ve uluslararası ödüller kazanan ve ulusal kimya sektörüne yön verebilen öncü bir bölüm olmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde referans laboratuarlar oluşturmak. Mezunlarının en iyi imkanlarla iş bulabildiği veya yaratabildiği toplumda imajı yüksek bir bölüm olmak.    
PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

ÖA1-Öğrenciye, Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konulara uygulayabilme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme yeteneği kazandırmak.

ÖA2- Öğrenciye, uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi kazandırmak.

ÖA3 – Öğrenciye, öğrenmeyi öğrenme yanında öğrendiklerini eleştirel düşünce ışığında kritik edebilme, ileri düzey çalışmaları bağımsız ve takım olarak yürütebilme becerisi kazandırmak.

ÖA4 – Öğrenciye, Kimya sektöründe karşılaşabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alıp çözümlere katkıda bulunabilecek bilgi, deneyim ve özgüveni kazandırmak

ÖA5 – Öğrenciye, kendi Mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebileceği deneyimler kazandırmak; 

ÖA6 – Öğrenciye, alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak,

ÖA7-Öğrenciye, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleyip kullanabileceği yöntem bilgisi kazandırmak,

ÖA8-Öğrenciye, Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal ve mesleki etik değerleri gözetebilecek etik bilinç ve davranış yeteneği kazandırmak,

ÖA9 – Öğrenciye, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, toplam kalite yönetimi ile çevre koruma konularında farkındalık kazandırmak,

ÖA10  –Öğrenciye, elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilecek bilgi ve deneyim kazandırmak


DİĞER SAYFALAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi