Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

YAYINLAR

KİTAPLAR

 ALİ ŞİR NEVAYİ, Mecalisu-n-Nefayis, Hazırlayan; Hüseyin Ayan, Kemal Yavuz, Efrasiyap Gemalmaz, v.d, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1995, 232 s, 24 cm. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 795, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No:2. Araştırma Serisi No:2.
 ALYILMAZ, Cengiz, Uygur Atasözü ve Deyimlerinden Seçmeler, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1995, 122s, 20 cm, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:802, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, No:3, Araştırma Serisi No:3.
 CARGISTAY, Yuriy Vasiliev, Türkçe ve Sakaca (Yakutça) Konuşuyoruz, Erzurum, Atatürk İniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1993, 84 s, 24 cm.
 ÇOBANLI, Müşfik, Agırelli Borçalı, Çagdaş Azerbaycan Şiirinde Borçalı Üzerine Söylenmiş Şiirler; Aktaran: Cengiz Alyılmaz, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü , 1995, 110 s. 20 cm.
ÇOBANOV, M.N., Azerbaycan Kişi Adları; Aktaran: Cengiz Alyılmaz, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1993, 88 s,20 cm. 

DAVUDOV, Gülafet, 555 Tapmaca (555 Bilmece); Aktaran: Cengiz Alyılmaz, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996, 134 s, 20 cm. Atatürk Üniversitesi Yayınları no:809 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, No:4, Araştırma Serisi No:4, ISBN: 975.442.042.4.
 DAYI, Esin, Erzurum Kongresi ve Elviye-i Selase Meselesi, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997. 120s, 24 cm. 17 resim, 12 belge, (Atatürk Üniversitesi Yayınları No:848 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No:8 Araştırma Serisi No:8) ISBN 975-442-051-3. 

DAYI, Esin, Nazilli Kongreleri (1919). Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998., 232s, 24 cm, 4 harita, 12 fotograf, 6 belge sureti (Atatürk Üniversitesi Yayınları No:866 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No:11 Araştırma Serisi no:1) ISBN 975-442-058-0.  

DOGANAY, Hayati, XXI. Yüzyıla Girerken Türk Dünyası, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1995. 69 s, 9 Grafik, 35 Tablo, 5 Şekil, 4 Harita, 24 cm, (Atatürk Üniversitesi Yayınları no: 793, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No:1. Araştırma Serisi No:1).  

FERZELİYEV, Tahmasıb, Türk Dilinde Dualar Beddualar Yeminler; Yazanlar: Tahmasıb Ferzeliyev, İsrafil Abbasov, Naile Hacıyave, vd.; Aktaran: Cengiz Alyılmaz, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996.125 s, 24 cm, (Atatürk Üniversitesi Yayınları No:810, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No:5, Araştırma Serisi No: 5), ISBN:775-442-043.2.
 GASIMLI, Muharrem, Azerbaycan Türklerinde Rüya Tabirleri; Aktaran: Cengiz Alyılmaz, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996.38 s, 20cm, (Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 811, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No: 6, Araştırma Serisi No: 6), ISBN:975-442-044.0.  

GEMALMAZ, Efrasiyap, TARİKTAROGLU Abdurrahman, Türkçe Sözlük`ün Ters Dizimi; Türkçe (STT) Sözlük Ögelerinin Sondan Başa Alfabetik Dizimi; Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998. 384 s., 24 cm, (Atatürk İniversitesi Yayınları No: 856, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No: 9, Araştırma Serisi No:9), ISBN 975-442-056-4.
HABİBİ, İdris, Kuzey Azerbaycan Folklorcuları, Biyografiler; Erzurum, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1994. 86s, 20 cm, 32 Fotograf.
MACİT, Muhsin, Erzurumlu Zihni Divanı; İnceleme - Metin; Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996. 260 s, 24 cm, (Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 823, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No: 7, Araştırma Serisi No: 7), ISBN. 975.442-046.7.  

KILIÇ, Selami, II.Meşrutiyetten Cumhuriyet Türkiyesi`ne Türk İnkılabının Fikir Temelleri, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1998. 234 s, 24 cm, (Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 843 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No: 10, Araştırma Serisi No: 10), ISBN 975-442-057-2.
SOLMAZ, Gürsoy; Erzurum-Kars Kaleleri, Erzurum, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2000, 174 s., 20 resim, 1 harita, 5 kroki, 24 cm., (Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 906 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları No: 12, Araştırma Serisi No: 12), ISBN 975-442-070-X. 

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi