Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Etkinlikler

KONFERANS:OSMANLI DEVLETİNDE GÖÇ

Prof. Dr. Ersin GÜLSOY- Osmanlı Devleti'nde Göç
27 Nisan 2017-14:00-Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon