Bilgi Rehberleri

KONTENJANLAR

2020 - 2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AGNO ile yatay geçiş için detaylı bilgilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın  

YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ sayfasından ulaşılabilmektedir.

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemleri;

A - Güz Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 8'inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme    Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar öğrenci    kontenjanı ayrılmasına” (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı YÖK yazısı) hükmü ile,

10'uncu maddesinde yer alan, “Üniversitelerin    ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustos'tan 15 Ağustos dâhil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek, kayıtların da Eylül ayının 15’ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi, (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı & 06.06.2017 tarih ve 37697 sayılı YÖK yazıları)

hükmü kapsamında gerçekleştirilecektir.

 “B - Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 8'inci maddesinde yer alan "Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına" hükmü ile,

10'uncu maddesinde yer alan, "Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına"

hükmü kapsamında gerçekleştirilecektir.

MERKEZİ PUAN ( EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI


Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi