Bilgi Rehberleri

KONTENJANLAR

2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AGNO İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AGNO ile yatay geçiş kontenjanları ile ilgili bilgilere  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ sayfasından ulaşılabilmektedir.


Bahar yarıyılında lisans programlarına AGNO ile yatay geçiş yapılamamakta, önlisans programlarının ise  2'nci yarıyılına yapılabilmektedir.MERKEZİ PUAN ( EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemleri;

A - Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 8'inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için 90’ı geçmemek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar öğrenci kontenjanı ayrılmasına” hükmü (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı YÖK yazısı)

10'uncu maddesinde yer alan, “Üniversitelerin ayrıca bir kontenjan ilan etmesinin gerekmediğine, başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce 1 Ağustos'tan 15 Ağustos dâhil alınmasına, başvuruların değerlendirme işlemlerinin Eylül ayının 10’una kadar ilan edilerek, kayıtların da Eylül ayının 15’ine kadar bitirilmesine, kaydı yapılan öğrencilerin Eylül ayı sonuna kadar yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna bildirilmesi, (Değişik 28.04.2017 tarih ve 30043 sayılı & 06.06.2017 tarih ve 37697 sayılı YÖK yazıları)

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

B - Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 8'inci maddesinde yer alan "Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayrılmasına" hükmüne bağlı olarak Üniversitemiz Senatosunun 21.12.2018 tarih ve 19/124 sayılı kararında yer alan “Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini yıllık olarak yürüten İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve KâzımKarabekir Eğitim fakültesinin hazırlık sınıfları ile Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi Programları hariç olmak üzere diğer tüm birimlerinde yürütülmekte olan önlisans ve lisans programlarının her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %20’si kadar kontenjan ayrılması” hükmü ile" hükmü,

10'uncu maddesinde yer alan, "Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan kontenjanların ilan edilmesine, başvuruların ve değerlendirmelerin bahar dönemi için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına"

hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir.