Temel İslam Bilimleri

Öğrenci Kulüpleri

KÜLTÜR SANAT TOPLULUĞU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
KÜLTÜR - SANAT TOPLULUĞU


Topluluğumuz 31Aralık 2002 tarihinde İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bilim, sanat, kültür alanında geliştirilmesi ve bu alanlara teşvik edilmesi, öğrenciler arasında her türlü iletişim ve diyaloğun sağlanması, bilgi alışverişinin geliştirilmesi, öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkararak onların daha üretken hale getirilmesi, öğrencilerin genel olarak her türlü sosyal ve kültürel aktivitelere yönlendirilmesi amacıyla Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür-Sanat Topluluğu ismiyle ve topluluk Yönergesinde belirtilen esaslara göre kurulmuştur. Topluluğumuzun Danışmanlığı Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sinan ÖGE tarafından yürütülmektedir.

Faaliyetlerimizin temelini oluşturan seminerler her hafta Çarşamba günü saat 12:00’ da Fakültemiz Okiç toplantı salonunda gerçekleştirilmektedir. Seminerlerimiz ilmi değeri olan her türlü konuyu içermekte olup Üniversite/Fakülte hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız tarafından sunulmaktadır
Atatürk Üniversitesi ve diğer üniversite öğretim elemanlarının katılımıyla panel- konferans programları düzenlemektedir.

Fakülte hocalarımız ile öğrenci arkadaşlarımız arasında sıcak bir ortam oluşturmak amacıyla Sohbet Toplantıları düzenlemekteyiz.

Düzenli periyotlarla hazırlamış olduğumuz duvar gazetesinde öğrenci arkadaşlarımızın özgün çalışmalarına, hocalarımızın makalelerine yer vermekteyiz.

Türkiye ve dünya gündemini yakından takip edebilmeleri, edebi- ilmi- bilimsel gelişmeleri izleyebilmeleri için günlük- haftalık gazetelere, aylık dergilere topluluğumuz odasında düzenli olarak yer vermekteyiz.

Bünyemizde oluşturmaya çalıştığımız Kütüphanemiz üye arkadaşların istifadesine sunulmuştur.

Topluluğumuz ilim dünyasına emeği geçen şahsiyetleri anma programları da düzenlemektedir.