Atatürk Üniversitesi

KÜTÜPHANE

Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, kullanıcıların bilgi kaynağı ihtiyacını; çalışma salonu (Ek bina) ise ders çalışma ihtiyacını karşılamaktadır.
 Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi koleksiyonunda 204.528 adet basılı kitap, 210.000 e- kitap, 4458 adet basılı dergi (tür olarak), 1.500.000’den fazla veritabanı ortamında bulunan e- tez, 1970-2013 yılları arası basılı ulusal ve yerel gazete koleksiyonu bulunmaktadır. Kullanıcılarımız kütüphanedeki bilgisayarlar ve ya kendi bilgisayarlarından, kütüphane web sayfamızı kullanarak online veritabanlarından yararlanmaları, e- dergilere, e- kitaplara, e- tezlere vb. ulaşmaları; ayrıca kütüphanemiz kataloğunu taramaları ve ödünç verme işlemlerini takip etmeleri mümkündür.
 Kütüphanemizde öğretim elemanları ve diğer personel için 5 kitap 30 gün; doktora öğrencileri için 5 kitap 30 gün, yüksek lisans öğrencileri için 5 kitap 21 gün, lisans ve ön lisans öğrencileri için ise 3 kitap 15 gün süre ile ödünç verilmektedir.


 Öğretim elemanları için merkez kütüphanede bulunmayan bilgi kaynakları, “Kütüphaneler Arası İşbirliği Servisi” tarafından yurtiçinde bulunan diğer kütüphanelerden ödünç olarak sağlanır.