Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Öğrenci İşleri

LİSANSÜSTÜ YOL HARİTASI (ÖĞRENCİLER İÇİN)

Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin yönetmelik ve yönergeler ışığında takip etmeleri gereken aşamalar ilgili PDF dosyasından takip edilebilir.