Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümlerimiz

MALİYE

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir Baki  +90 442 816 5949- Maliye Bölümü

Arş. Gör. Hilal Mola                             +90 442 816 6016 - Maliye Bölümü

Sümeyra GÜLCÜ                                +90 442 816 60 20 -Bölüm Sekreteri